ČESTA PITANJA O FISKALIZACIJI

Da li se neki fiskalni printeri mogu koristiti?
Da. Fiskalni printeri VG700 se mogu koristiti za izdavanje računa u novoj online fiskalizaciji nakon defiskalizacije i određenog prilagođavanja.
Šta sa starim fiskalnim uređajima?
Fiskalne uređaji koji su se koristili po starom zakonu, potrebno je defiskalizovati u roku od najviše 3 mjeseca.
Da li je defiskalizacija potrebna svim uređajima?
Jeste, potrebno je defiskalizovati sve fiskalne uređaje u zakonskom roku od najviše 3 mjeseca.
Ko je obavezan da izvrsi e-fiskalizaciju?
Obveznik fiskalizacije je: 1) fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 2) pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 3) poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.
Šta je elektronski sertifikat za fiskalizaciju i gdje ga možemo nabaviti?
Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa. Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (U ovom trenutku Crnogorski telekom i firma CoreIT).
Kako ide prijava u procesu e-fiskalizacije?
Uz svu prikupljenu propisanu dokumentaciju, unosimo i instaliramo za Vas sve potrebne podatke za elektronsku fiskalizaciju gratis.
Šta ukoliko nemamo internet u objektu ili trenutno nestane?
Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u poglavlju V Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22), propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.
Šta ukoliko se pokvari uredjaj koji koristimo za izdavanje računa?
U slučaju prestanka rada uređaja koji je kupljen u našim poslovnicama uz Mjesečni ugovor o održavanju, novi zamjenski uređaj se isporučuje na Vašu lokaciju u roku od 24 časa.
Da li se uređaji i softver kupuju ili se najme?
Uređaj je moguće kupiti ili iznajmiti uz mjesečni ugovor. Sve vrste softvera se najme na mjesečnom nivou.